Zasady transportu materiałów sypkich

Zadaniem każdej firmy transportowej jest dostarczenie towaru na czas i w nienaruszonym stanie. Nie zawsze jest to jednak tak samo proste, istnieją bowiem różne rodzaje ładunków, które należy przewieźć. Niektóre z nich ze względu na swoje właściwości wymagają zachowania specjalnych zasad. Nie ulega wątpliwości, że należą do nich materiały sypkie.

 

 

cieżarówka

 

Jak sama nazwa wskazuje, nie mają one zwartej budowy i dlatego też sposób ich transportowania nie jest tak łatwy, jak w przypadku innych ładunków. Ich struktura sprawia, że narażone są na zbrylanie, muszą być więc chronione przed wilgocią. Ważna jest także ochrona przed rozpyleniem, a nawet samozapłonem.

Rodzaje materiałów sypkich różnią się między sobą, co przekłada się na zasady transportu. Inne warunki będą potrzebne do przewozu produktów spożywczych, inne natomiast będą dotyczyły przewozu żwiru i piasku.

Do przewozu materiałów sypkich można użyć wszystkich gałęzi transportu - od kolejowego, przez morski i rzeczny, aż do samochodowego. W przypadku tego ostatniego ładunek transportowany jest w specjalnie przystosowanych do tego silosach. Używa się ich głównie do transportu produktów spożywczych i różnego rodzaju pasz. W tym przypadku najważniejsze jest zachowanie czystości, a także ochrona przed rozwojem grzybów i pleśni. W tym celu po każdym przewozie silos musi zostać dokładnie wyczyszczony zgodnie z obowiązującymi procedurami. Inną grupę stanowią ładunki cięższe, takie jak węgiel, piasek czy żwir. Do ich przewozu stosuje się najczęściej samochody z systemem samowyładowawczym.

Aby mieć pewność, że materiały sypkie zostaną przetransportowane w sposób bezpieczny, najlepiej powierzyć to zadanie firmie transportowej, która ma doświadczenie z tego typu ładunkiem. Dzięki temu zyskamy pewność, że dotrą one we wskazane miejsce w nienaruszonym stanie.