Na czym polegają roboty ziemne?

Roboty ziemne to prace budowlane polegające na wykopywaniu ziemi (gruntu), przemieszczaniu jej czy nadawaniu jej pożądanego kształtu (na przykład usypywanie wałów). Zazwyczaj takie prace są częścią większego planu i elementem niezbędnym do przeprowadzenia większych inwestycji. Jest to na przykład przygotowanie gruntu pod budowę i fundamenty. Niekiedy, dużo rzadziej, wykonuje się roboty ziemne, które nie są częścią większej budowy. Przykładem może być wykopanie przydomowego stawu.

 

roboty ziemne

 

Roboty ziemne - przykłady wykonywanych prac

Pośród zadań osób specjalizujących się w robotach ziemnych można wymienić na przykład:

  • tworzenie wykopów pod fundamenty;
  • wykopywanie otworu w ziemi przy tworzeniu między innymi zbiorników podziemnych (na przykład szambo), kładzeniu rur czy kabli;
  • przygotowanie i utwardzenie podłoża pod budowę drogi;
  • kształtowanie terenu, na przykład usypywanie wałów czy tworzenie sztucznych dolin (na przykład wykopanie stawu),
  • wyrównywanie terenu, niwelowanie, uzupełnianie ubytków w podłożu;
  • wydobywanie i transport piasku, żwiru czy innego rodzaju ziemi.

Rodzaje robot ziemnych 

Dociekliwych zainteresuje z pewnością fakt, że roboty ziemne dzielimy na:

  • przygotowawcze i porządkowe – przykładowo spulchnianie gruntu, karczowanie, usuwanie roślin i darniny, odprowadzanie wód opadowych;
  • podstawowe – między innymi nasypy, rowy, równanie terenu pod budowę drogi;
  • wykończeniowe – na przykład niektóre prace ogrodowe, równanie dna wykopów, wykopy pod fundamenty, równanie skarp, profilowanie nasypów.

Maszyny to podstawa robót ziemnych

Aby kompleksowo wykonywać tego typu zadania trzeba działać z wykorzystaniem odpowiednich maszyn. Dlatego dysponujemy sprzętem takim jak: koparki, koparko - ładowarki, zagęszczarki, spycharki, walce wibracyjne, równiarki drogowe, wywrotki.