Na czym polega zabieg niwelacji terenu?

Idealnie równy teren to marzenie każdego inwestora. Niestety dość często zdarza się, że działka pełna jest nierówności, które uniemożliwiają budowę. Samodzielna próba usunięcia tego problemu wymaga ogromnego nakładu pracy, a do tego najczęściej kończy się niestety fiaskiem. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zatrudnienie specjalistycznej firmy, która w profesjonalny sposób dokona niwelacji terenu.

 

 

koparki plac budowy

 

Jest to działanie, które można przeprowadzić dość szybko, bowiem nie wymaga pozwolenia. Należy jednak pamiętać o tym, że poprzedza ono budowę, w związku z czym można je przeprowadzić jedynie na działce, na którą zostało wydane pozwolenie na budowę. W innym przypadku trzeba się liczyć z możliwością otrzymania kary. Po podjęciu decyzji o konieczności wyrównania powierzchni i wyborze odpowiedniej firmy można więc przystąpić do niwelacji.

Niwelacja terenu to najprościej mówiąc, wyrównanie jego powierzchni. Aby jednak można było do niej przystąpić, należy dokonać niezbędnych pomiarów. Używane do nich urządzenie zwane niwelatorem pozwala na ustalenie różnic w wysokości gruntu. Na podstawie przeprowadzonych badań tworzona jest siatka wysokościowa, zawierająca dotyczące terenu dane, które umożliwiają profesjonalną niwelację. Ta z kolei polega na takim przemieszczaniu mas ziemnych, które pozwala na uzyskanie równej powierzchni.

Niwelacja terenu musi zostać przeprowadzona przed przystąpieniem do realizacji różnego typu dużych inwestycji, takich jak: budowa budynków przemysłowych, inwestycji miejskich, parkingów, mostów, wiaduktów, lotnisk czy też dróg oraz linii kolejowych. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby wykonać ją na własnej działce w celu wyrównania jej przed budową domu czy chociażby założeniem trawnika.

Aby przeprowadzić niwelację terenu, należy dysponować dużą wiedzą, a także specjalistycznym sprzętem, dlatego też jest to przedsięwzięcie, które najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie.