Kruszywa niezbędne na placach budów

Kruszywo to sypki materiał skalnym drobno bądź grubo ziarnisty o pochodzeniu mineralnym, organicznym lub przemysłowym. Może mieć ono różne parametry, właściwości oraz zastosowanie. Przede wszystkim używane jest jako składnik betonów i zapraw, a także materiał do utwardzania podłoża. Żaden plac budowy nie obędzie się bez kruszywa.

 

 

Piach w taczkach na budowie

Podział kruszyw

Ze względu na sposób pozyskania, kruszywa dzielimy na:

 • kruszywa naturalne – pochodzenia mineralnego powstałe w wyniku rozdrobnienia skał. Są uszlachetniane poprzez proces przesiewania i płukania, który usuwa z nich zanieczyszczenia pyliste.  Pozyskuje się je metodą odkrywkową  przez wydobywanie  z kopalni piasku i żwiru, a także z dna jezior i rzek. Kruszywa naturalne dzielą się na:
  • rozdrobnione w wyniku erozji skał – piasek, żwir, pospółka i otoczaki;
  • łamane, czyli pozyskiwane przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych – miał, kliniec, grys i tłuczeń.
 • kruszywa sztuczne:
  • uzyskane w wyniku termicznej bądź innej obróbki kruszyw mineralnych tj. wypiekanie, wypalanie, naparzanie
   czy autoklawizowanie – keramzyt, garlit,  glinoporyt, łupkoporyt;
  • uzyskane z recyklingu – gruz betonowy i ceglany.

Najważniejsze kruszywa budowlane

Najczęściej wykorzystywane kruszywa w przemyśle budowanym to:

 • piasek – do produkcji betony, zapraw murarskich i tynkarskich, wylewania posadzek;
 • żwir – do mieszanek betonowych, podbudowy dróg, nawierzchni placów, dróg polnych i podjazdów;
 • pospółka – do budowy nasypów kolejowych i drogowych, warstw odsączających i mrozoochronnych, fundamentów,
  nawierzchni polnych oraz leśnych;
 • grys – do wykonania podbudowy kostki brukowej, produkcji betonu i budowy dróg;
 • kamień – do przygotowywania zapraw i betonu, wykładania ścieżek;
 • kruszywa wapienne – do mieszanek stabilizacyjnych i mrozoodpornych, podbudowy dróg;
 • granit – do płyt chodnikowych i krawężników;
 • bazalt – jako utwardzacz nawierzchni i tłuczeń drogowy;
 • melafir – w budownictwie kolejowym do budowy nawierzchni torowej;
 • otoczaki – do wykładania podjazdów i ścieżek.