Jak wzmocnić istniejącą nawierzchnię?

Budowa wszelkiego rodzaju inwestycji wymaga załatwienia dużej ilości dokumentów i przeprowadzenia licznych prac. Idealna jest zatem sytuacja, w której wszystko idzie po myśli inwestora i nie pojawiają się żadne dodatkowe problemy.

Niestety czasem zdarza się, że po drodze napotyka na niespodziewane przeszkody, wśród których jedną z częstszych są zbyt słabe parametry podłoża. Na szczęście niska nośność nie oznacza konieczności rezygnacji z planów budowlanych, a wymaga jedynie przeprowadzenia działań mających na celu wzmocnienie nawierzchni.

Nośność gruntu to jego zdolność do przenoszenia obciążeń, jakim będzie podlegał. Jeśli jest zbyt mała, posadowienie na nim obiektu może okazać się bardzo ryzykowne, a nawet zagrażające bezpieczeństwu. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest wzmocnienie istniejącej nawierzchni. Przed jego wykonaniem należy przeprowadzić badania geotechniczne, pozwolą one bowiem na zastosowanie najlepszych rozwiązań. Do najpopularniejszych i najprostszych z nich należą konsolidacja oraz wzmocnienie przez zastosowanie dodatkowych środków.

 

budowlana maszyna

 

Konsolidacja

Konsolidacja jest jedną z najtańszych metod, nie wymaga bowiem zastosowania dodatkowych środków. Polega ona na obciążeniu podłoża nadkładem nasypu, co powoduje wyciśnięcie z niego wody, w wyniku którego dochodzi do osiadania nasypu. Wadą tego rozwiązania jest fakt, że proces przebiega w czasie, w związku z czym jest długotrwały. Aby go przyspieszyć, można zastosować dreny pionowe, co powoduje szybszy odpływ wody do warstw drenujących i znacznie skraca czas całego procesu.

Wzmocnienie przez zastosowanie dodatkowych środków

Równie popularną metodą jest wzmocnienie gruntu dzięki zastosowaniu dodatkowych środków. Do najczęściej stosowanych spoiw oprócz tradycyjnego cementu i wapna, należą produkty oparte na domieszkach i dodatkach chemicznych. Zyskały one duże zainteresowanie, ponieważ pozwalają nie tylko szybko wzmocnić podłoże, ale mają również funkcję osuszania gruntu. Zaletą tej metody jest możliwość osiągnięcia szybkiego efektu.

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni to działanie wymagające wiedzy i doświadczenie, dlatego też najlepiej powierzyć je wykwalifikowanej firmie, która przeprowadzi je w sposób szybki i w pełni profesjonalny.